Новини

Повернутись назад Наступна публікація
Дозвіл на концентрацію чи попередній висновок АМК
01.07.19 0 448

Випадки для обов’язкового отримання дозволу на концентрацію передбачені ст. 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Зміст цієї статті передбачає майновий поріг (сукупна   вартість  активів  або  сукупний  обсяг  реалізації товарів) для учасників  концентрації щодо необхідності отримати дозвіл на концентрацію.

Для правильного розрахунку майнових показників учасників концентрації необхідно керуватися вимогами Положення про порядок подання заяв до АМК щоб отримати дозвіл на концентрацію (Розпорядження АМК 19.02.2002  № 33-р.). Механізм обчислення показників учасників концентрації передбачений в розділі VI даного положення. 

При розрахунку фінансових показників учасників концентрації застосовується сума доходу без врахування суми пдв, акцизу та інших податків або зборів, базою для оподаткування яких є оборот за останній фінансовий звітний рік, що передував року подання заяви на дозвіл на концентрацію чи попередній висновок АМК. Кошти, отримані від реалізації товарів у межах однієї групи суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю, якщо такий облік ведеться, не враховуються.

Для нерезидентів розрахунки повинні відповідати даним рядка «Усього активів», відповідно до форми національної фінансової звітності «Баланс». 

У разі не досягнення порогових значень, передбачених законодавством, можна отримати попередній висновок АМК про відсутність необхідності отримати дозвіл на концентрацію. При цьому необхідно враховувати вимоги законодавства при підготовці документів щоб отримати попередній висновок АМК.

Попередній висновок АМК не звільняє від обов’язку отримати дозвіл на концентрацію, якщо змінюються учасники концентрації або майнові критерії учасників.

Попередній висновок АМК отримати простіше ніж дозвіл на концентрацію у зв’язку із меншим обсягом документів та інформації, що необхідно підготувати.

Юридична компанія «НООСФЕРА» надає правову допомогу для клієнтів, яким необхідно отримати дозвіл на концентрацію чи попередній висновок АМК. Ми гарантовано отримаємо дозвіл на концентрацію чи попередній висновок АМК. Наша відповідальність передбачається договором та оплатою за результат.

Юристи нашої компанії допоможуть визначити чи обов’язково отримувати дозвіл на концентрації, підготують та подадуть необхідні документи до АМК, здійснюють супроводження розгляду документів в АМК та отримають дозвіл на концентрацію або попередній висновок АМК.

Коментарі