Публікації

Повернутись назад Наступна публікація
Права свідка в справах про ухилення від сплати податків ст 212
12.02.18 0 1290

У справах про ухилення від сплати податків одним із джерел доказів можуть бути показання свідка про ті обставини кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться допит.

Юридична компанія «НООСФЕРА» вирішила дослідити питання чи зобов’язаний свідок відповідати на питання, що не стосуються обставин ухилення від сплати податків.

У відповідності до ст. 66 КПК України свідок має право знати у зв’язку з чим та в якому кримінальному провадженні він допитується.

Якщо допит проводиться з метою встановлення третіх осіб щодо ухилення від сплати податків по ст. 212, на початку допиту свідок може зробити відповідну заяву щодо того, чи знає він таких осіб. Сплата податків третіми особами не можуть бути підставою для допиту свідка, якщо вони йому не відомі.

Приписами статті 65 КПК України визначено, що свідку можуть бути, або відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Згідно з п. 9 ст. 224 КПК України свідку пропонується дати показання про ті обставини кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться допит. Якщо допит для з’ясування взаємовідносин з особою, що не підозрюється в ухилення від сплати податків свідок може уточнити з якою метою в нього беруть свідчення, що не мають відношення до предмету доказування по ст. 212.

Статтею 95 КПК України визначено, що показання - це відомості, які надаються свідком щодо відомих йому обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.

Свідок дає показання лише щодо фактів, які ним сприймись особисто, але інші пояснення, які не є джерелом доказів можуть надаватися лише за згодою свідка. Сплата податків контрагентами не може бути предметом допиту, якщо свідок не пов\'язаний з особою контрагента.

У відповідності до статті 84 КПК України на підставі доказів слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналіз статті 91 КПК України дає змогу встановити, що в кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказування здійснюється з метою встановлення лише обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Керуючись зазначеними нормами КПК України, можна умовно визначити межі допиту – з’ясування обставин, що мають значення для доказування в кримінальному провадженні.

У справах про ухилення від сплати податків, на допит як свідок може бути викликаний директор підприємства, що мало господарські відносини з контрагентом, що офіційно не підозрюється в ухиленні від сплати податків, але відкриті кримінальні провадження по статті ст 212, ст. 204 КК України відносно вже його прямих контрагентів.

Таким чином, на допит викликається свідок, що не мав прямих контактів з особою, що підозрюється в ухиленні від сплати податків, але, на думку слідства, вона повинна бути допитана, оскільки мала взаємовідносини з контрагентом, що мав господарські відносини з підозрюваною особою.

В даній ситуації необхідно керуватися вищезазначеними нормами КПК України, що визначають права та обов’язки свідка, предмет доказування та визначають межі, що мають значення для кримінального провадження.

Правова допомога адвоката у справах про притягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків може бути надійним захистом осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 66 КПК України свідок може скористатися правовою допомогою адвоката у справах про ухилення від сплати податків.

Адвокат зможе оцінити межі, що мають значення для доказування у справах про ухилення від сплати податків та надати клієнту необхідний юридичний захист від неправомірних дій.

Адвокат здійснює захист клієнта від притягнення до відповідальності у справах про ухилення від сплати податків.

Сплата податків – обов’язок передбачений Конституцією України. Ухилення від сплати податків – кримінальне право рушення передбачене ст. 212 Кримінального кодексу України. Сплата податків контрагентами клієнта ставить його у залежність та не створює для нього обов’язків. Правова допомога адвоката спрямована на захист у справах про ухилення від сплати податків.

Коментарі