Концентрація

Необхідні документи

 Документи, необхідні для отримання дозволу на концентрацію

 
Наведений перелік документів надається всіма учасниками концентрації. Даний перелік не є вичерпним. Додаткові документи, а також інформація надаються учасниками концентрації по необхідності.
 
Ми заповнимо всі передбачені форми і підготуємо всі необхідні проекти документів для отримання дозволу на концентрацію.
 
  1. копії документів, на основі яких здійснюється концентрація (договір між сторонами, заявка на придбання пакета акцій, заявка на участь у торгах тощо);
  2. копії форм фінансової та статистичної звітності всіх сторін - учасників концентрації за підсумками двох останніх фінансових років і за звітний період поточного року, а саме:
  3. баланс підприємства (форма N 1);
  4. звіт про фінансові результати (форма N 2);
  5. перелік суб'єктів господарювання, які володіють або управляють (користуються) частками (акціями, паями) учасника концентрації, та перелік суб'єктів господарювання, у яких учасник концентрації володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями);
  6. інформація про джерела коштів для придбання або виконання інвестиційних зобов'язань та (або) умови фінансової підтримки для здійснення придбання (довідки банків, кредитні угоди, гарантійні зобов'язання тощо);
  7. копії установчих документів (статут, установчий договір) зі змінами та доповненнями, копії документів про реєстрацію учасників концентрації;
  8. списки осіб, які входять до складу наглядової ради чи виконавчого, контрольного органів, виконують обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера учасника заявленої дії;
  9. інформація про основних постачальників учасників концентрації;
  10. основні конкуренти учасників концентрації.