Концентрація

Учасники концентрації

Учасники концентрації суб'єктів господарювання

Згідно ст. 23. Закону України «Про захист економічної конкуренції» учасниками концентрації визнаються:

суб'єкти господарювання, щодо яких здійснюється або має здійснитися злиття, приєднання;

суб'єкти господарювання, які набувають або мають намір придбати контроль над суб'єктом господарювання, та суб'єкти господарювання, щодо яких набувається або повинен здійснитися контроль;

суб'єкти господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію чи будуть придбані, а також їх покупці (одержувачі), набувачі;

суб'єкти господарювання, яке є або мають намір стати засновниками (учасниками) створюваного суб'єкта господарювання. У випадку, якщо одним із засновників є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, учасником концентрації вважається також суб'єкт господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) якого вносяться до статутного фонду створюваного суб'єкта господарювання ;

фізичні та юридичні особи, пов'язані з учасниками концентрації відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб згідно із статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» єдиним суб'єктом господарювання.