Судова практика

Законність прийняття та гарантія виконання рішень

Визначення  ризиків виникнення майнових зобов’язань та їх вирішення вимагає знань законодавства та досвіду роботи.

Наші юристи можуть допомогти визначити можливі юридичні ризики перш ніж вони виникнуть. Коли спори виникають ми допомагаємо розробити і реалізувати правильну стратегію. Юридична компанія «НООСФЕРА» сумлінно захищатиме Ваші інтереси у судах.

Від Вашого імені ми наполегливо, відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм, використаємо всі можливості для судового захисту в господарських, цивільних та адміністративних справах.

Юридичні послуги в судових справах включають аналіз справи на предмет визначення законодавства та судової практики, підготовка юридичного висновку, виявлення ризиків для можливості стягнення заборгованості, підготовка документів, складання процесуальних документів, представництво в суді.

Заключною стадією судочинства є виконання судового рішення. Юристи нашої компанії мають досвід ефективного стягнення боргів.

Судова практика Юридичної компанії «НООСФЕРА» дозволяє об'єктивно оцінювати перспективи судових справ, визначати можливі ускладнення стягнення заборгованості.
 
Юридичні послуги

  • Стратегічний аналіз справи – В усіх справах застосовується індивідуальний підхід, який полягає в попередньому детальному аналізі матеріалів справи з метою складання правового висновку, в якому наводиться чітка юридична оцінка обставин справи і можливості досягнення мети клієнта. Юридична оцінка щодо потенційних боргів, спорів.
  • Захист інтересів в господарських справах – Реалізація усіх повноважень наданих законодавством юридичним особам та фізичним особам-підприємцям. Судова практика зокрема з питань, що виникають внаслідок невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, відшкодування шкоди та збитків, захист права власності, авторських прав створює досвід який ми використовуємо для досягнення необхідного результату.
  • Представництво в цивільних справах - Справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, зокрема у вирішенні питань щодо стягнення коштів, відсутність обов’язку виконання, визнання угоди недійсною, зобов’язання вчинити дії чи утриматися, компенсацій моральної (немайнової) шкоди, кредитних відносин.
  • Справи адміністративного судочинства - Захист прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, їхніх посадових і службових осіб.