Категорія справи № 826/5856/14: Адміністративні справи (до 01.01.2019); Старі категорії (адм); Справи зі спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження нормативно-правових актів, виданих (усього), у тому числі:; Іншими міністерствами.
Надіслано судом: не визначено. Зареєстровано: 11.07.2014. Оприлюднено: 11.07.2014.
Номер судового провадження: не визначено

Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: №   826/5856/14                                         Головуючий у 1-й інстанції:   Огурцов О.П.                                                                                                  Суддя-доповідач:  Василенко Я.М.

У  Х  В  А  Л  А

Іменем України

08 липня 2014 року                                                                                            м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого                                               Василенка Я.М.,

суддів                                                       Кузьменка В.В., Шурка О.І.,

при секретарі                                             Зубрицькому Д.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.05.2014 у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Гранд Лада» до Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії,-  

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Компанія «Гранд Лада» звернулось до суду першої інстанції із позовом, в якому просило: визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з проведення зустрічної звірки ТОВ «Компанія «Гранд Лада» щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків TOB «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року; визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві зі складення довідки №327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 про результати проведення зустрічної звірки ТОВ «Компанія «Гранд Лада» щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків TOB «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року; визнати недійсною інформацію, викладену в довідці №327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 про результати проведення зустрічної звірки ТОВ «Компанія «Гранд Лада» щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків TOB «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року; заборонити Державній податковій інспекції у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві використовувати викладену в довідці №327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 про результати проведення зустрічної звірки ТОВ «Компанія «Гранд Лада» щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків TOB «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року інформацію; заборонити Державній податковій інспекції у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві використовувати довідку №327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 про результати проведення зустрічної звірки ТОВ «Компанія «Гранд Лада» щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків TOB «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року при написанні актів перевірок інших підприємств, а також заборонити надавати копію довідки №327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 у будь-якому вигляді іншим підрозділам Міндоходів України; зобов’язати Державну податкову інспекцію у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві вилучити з усіх інформаційних баз органів Міндоходів України інформацію про результати зустрічної звірки оформлені довідкою №327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 про результати проведення зустрічної звірки ТОВ «Компанія «Гранд Лада» щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків TOB «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.05.2014 позов задоволено частково: визнано протиправними дії Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві з проведення зустрічної звірки товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Гранд Лада» щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків ТОВ «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року, за результатами якої складено довідку № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014; в решті позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним вище судовим рішенням відповідач звернувся із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржувану постанову в частині задоволення позовних вимог, як таку, що постановлена із порушенням норм матеріального і процесуального права, та ухвалити нову постанову, якою у задоволенні позову відмовити повністю.

В судове засідання сторони не з’явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, у зв’язку із чим, колегія суддів, на підставі ч. 6 ст. 12, ч. 1 ст. 41, ч. 4 ст. 196 КАС України розглядає справу за їх відсутності без фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що зазначена апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи ДПІ у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві на адресу ТОВ «Компанія «Гранд Лада» було направлено запит № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 «Про надання письмових пояснень та їх документального підтвердження», в якому на підставі підпункту 20.1.2 пункту 20.1 статті 20, пункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України у зв’язку із встановленням сумнівності у факті здійснення операцій (існування розбіжностей задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов’язань) було викладено прохання надати протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту, інформацію та її документальне підтвердження (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися) для з’ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах тощо) результатів операцій по господарських відносинах із ТОВ «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» (код ЄДРПОУ 38419937) за період – грудень 2012 pоку, березень 2013 pоку, вересень 2013 pоку, жовтень 2013 року. Також, в зазначеному запиті було вказано про те, що ненадання пояснень та їх документального підтвердження на запит протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки у відповідності до підпунктів 78.1.178.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Листом вих. № 01 від 31.01.2014 ТОВ «Компанія «Гранд Лада» повідомило ДПІ у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві про відсутність у нього обов’язку направляти будь – які пояснення та копії документів у відповідь на запит № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014  відповідно до пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України, оскільки відповідний запит складено з порушенням вимог чинного законодавства.

У період з 24.03.2014 ДПІ у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві згідно із пунктом 73.5 статті 73 Податкового кодексу України здійснено відповідні заходи щодо проведення зустрічної звірки ТОВ «Компанія «Гранд Лада» з питань підтвердження господарських відносин з платниками податків ТОВ «Метали та сплави»  за період: грудень 2012 pоку, березень 2013 pоку, вересень 2013 pоку, жовтень 2013 року, за результатами яких складено довідку № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014.

На сторінках 2-3 зазначеної довідки вказано наступне: «Для проведення зустрічної звірки по господарських відносинах з ТОВ «Метали та сплави» (код за ЄДРПОУ 38419937), ТОВ «Компанія «Гранд Лада» на запит ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 20.01.2014 №727/10/26-58-22-06-10 було надано лист № 01 від 31.01.2014 (вх. № 3121/10 від 31.01.2014), яким відмовлено у наданні до ДПІ первинних документів».

У розділі 4 «Висновок» довідки № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 зазначено наступне: «Звіркою ТОВ «Компанія «Гранд Лада» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із ТОВ «Метали та сплави» та реальність здійснення подальшого продажу товарів (робіт, послуг), придбаних у ТОВ «Метали та сплави», їх вид, обсяг, якість та розрахунки.».

Суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в частині щодо визнання протиправними дій відповідача з проведення зустрічної звірки позивача щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків ТОВ «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року за результатами якої складено довідку № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014.

Апелянт у своїй скарзі зазначає, що ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві  діяло на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Колегія суддів вважає доводи апелянта необґрунтованими та погоджується з рішенням суду першої інстанції, враховуючи наступне.

Відповідно до пп. 20.1.6. п. 20.1. ст. 20 ПК України органи державної податкової служби мають право, крім іншого, для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом.

Згідно з п. 73.5. ст. 73 ПК України з метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків.

Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого постановою КМ України від 27.12.2010 № 1232 передбачено, що зустрічні зірки проводяться у суб’єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов’язань.

Згідно з п. 4 Порядку № 1232 від 27.12.2010 орган державної податкової служби (виконавець), який проводить зустрічну звірку, складає довідку за наявності інформації, для отримання якої надіслано запит органом державної податкової служби (ініціатором), та її документального підтвердження. У разі відсутності запитуваної органом державної податкової служби (ініціатором) інформації орган державної податкової служби (виконавець) надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб’єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку.

Відповідно до п. 6 Порядку № 1232 у разі отримання від суб’єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження (протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження суб’єкту господарювання запиту) орган державної податкової служби проводить зустрічну звірку.

Згідно з п.п. 7, 8 Порядку № 1232 за результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка, яка підписується суб’єктом господарювання (законним чи уповноваженим представником) і посадовими особами органу державної податкової служби та особисто вручається суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку або надсилається суб’єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Довідка про проведення зустрічної звірки підлягає реєстрації в органах державної податкової служби (як ініціатора, так і виконавця).

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів зазначає, що проведення звірки – це дії по співставленню даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, за результатами здійснення яких складається довідка.

Відповідач, як на обставину, яка зумовлювала виникнення в нього права на проведення зустрічної звірки позивача посилався на той факт, що ним рекомендованим листом з повідомлення про вручення було направлено позивачу запит № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014.

У запиті № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 зазначено про те, що його направлено на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України та у зв’язку із встановленням сумнівності у факті здійснення операцій (існування розбіжностей задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов’язань), та ним встановлено строк для надання відповідних пояснень та документів у розмірі 10 робочих днів. Також зазначений запит містить посилання на те, що ненадання інформації та її документального підтвердження на даний запит буде розглядатися, як підстава для проведення позапланової виїзної перевірки відповідно до підпунктів 78.1.1 та 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Тобто вказаний запит не містить жодних посилань на той факт, що його було надіслано з метою проведення зустрічної звірки.

Таким чином, колегія суддів вважає, що запит № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 було надіслано відповідачем у зв’язку з виявленням за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації фактів, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби при здійснені фінансово-господарських відносин з ТОВ «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ», а не з метою проведення зустрічної звірки.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів прийшла до висновку, що факт надіслання запиту №727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на ім’я позивача не може бути обставиною, яка зумовлює виникнення у відповідача права на проведення зустрічної звірки позивача з питань підтвердження господарських відносин з платниками податків ТОВ «Метали та сплави» за період: грудень 2012 pоку, березень 2013 pоку, вересень 2013 pоку, жовтень 2013 року.

В свою чергу, доказів та пояснень на підтвердження направлення відповідачу будь-яких інших запитів крім вказаного запиту, відповідачем суду надано не було, як і не було зазначено про причини неможливості їх надання.

З огляду на зазначене суд дійшов висновку про те, що  відповідачем було допущено порушення вимог чинного законодавства, які визначають процедуру проведення зустрічної звірки, а відтак у нього були відсутні правові підстави для вчинення дій по її проведенню.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про визнання протиправними дій відповідача з проведення зустрічної звірки позивача щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків ТОВ «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року, за результатами якої складено довідку № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014.

Крім того, відповідно до п.п. 5.1 та 5.2 розділу 5 зазначених Методичних рекомендацій електронні копії підписаного керівником (заступником керівника) органу ДПС супровідного листа про результати проведення зустрічної звірки, складеної довідки/акта, інших документів та наданих суб’єктом господарювання матеріалів не пізніше наступного робочого дня від дати їх складання надсилаються до органу ДПС – ініціатора за допомогою ІС «Зустрічні звірки». Отримана від суб’єкта господарювання інформація та її документальне підтвердження в подальшому використовується для проведення зустрічних звірок та повинна бути відпрацьована в комплексі з іншими документами суб’єкта господарювання при проведенні чергової документальної планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання із метою підтвердження повноти відображення результатів здійснених господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку.

Отже, довідка про проведення зустрічної звірки є носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб’єктами господарювання, документом, на підставі якого приймається відповідне рішення контролюючого органу, а тому оцінка довідки, в тому числі й оцінка дій службових осіб контролюючого органу щодо її складання, викладення у ній висновків перевірки, може бути надана судом при вирішенні спору щодо оскарження рішення, прийнятого на підставі такої довідки.

Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Верховного Суду України від 10.09.2013 у справі №21-237а13.

Згідно до ч. 2 ст. 161 КАС України при виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу.

Таким чином, колегія суддів вважає, що оскільки позивач фактично оскаржує висновки та доводи відповідача викладені в довідці, складеній за результатами проведеної зустрічної звірки позивача, та враховуючи те, що довідка про проведення зустрічної звірки та викладені у ній факти та висновки не можна розглядати як рішення суб’єкта владних повноважень, що породжує для платника податків певні правові наслідки, то позовні вимоги в цій частині задоволенню не підлягають, що вірно встановлено судом першої інстанції.

Також, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що інші позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки позивач викладаючи у позовній заяві вимоги щодо заборони відповідачу використовувати викладену в довідці № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 інформацію, використовувати вказано довідку при написанні актів перевірок інших підприємств та надавати її копію іншим підрозділам Міндоходів України та щодо зобов’язання відповідача вилучити з усіх інформаційних баз Міндоходів України інформацію про результати зустрічної звірки оформленої довідкою № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014, водночас не надав суду жодних доказів на підтвердження факту вчинення відповідачем зазначених дій та наявність за їх результатами факту порушення його прав та інтересів.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції ухвалив законне та обґрунтоване рішення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Апелянт не надав до суду належні докази, що підтверджують факт протиправності рішення суду першої інстанції.

Таким чином, колегія суддів вирішила згідно ст. 200 КАС України залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду – без змін, з урахуванням того, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст.ст. 41160198200205206254 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.05.2014 – без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, проте може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку та строки, встановлені статтею 212 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий:                                                                                             Василенко Я.М.

Судді:                                                                                                        Кузьменко В.В.,

                                                                                                                  Шурко О.І.

.

Головуючий суддя                                                                 Василенко Я.М.            

Судді:                                                                                           Кузьменко В. В.

                                                                                                                    Шурко О.І.