Клопотання про скасування арешту майна накладеного в рамках кримінального провадження слідчий суддя повинен розглянути не пізніше трьох днів після його надходження до суду.

В Печерському районному суді м. Києва лише дата судового засідання про розгляд клопотання про скасування арешту майна може бути відома в кращому разі через декілька тижнів після подання клопотання про скасування арешту майна.

Якщо арешт майна накладено на безготівкові кошти на рахунки підприємства для збереження речових доказів, такий арешт майна апріорі є незаконним і не можуть підлягати арешту з мотивів збереження речових доказів (п. 1ч. 2 ст. 170 КПК), оскільки не відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК — не є речами та не можуть нести на собі сліди злочину або містити інші відомості щодо нього. В таких справах щодо скасування арешту майна мала би вже бути єдина судова практика. На жаль в Печерському районному суді м. Києва суддя може ухвалювати протилежні за змістом рішення в аналогічних справах.

Незважаючи на затягування розгляду клопотань про скасування арешту майна в Печерському районному суді м. Києва можна доказати безпідставність арешту майна та отримати ухвалу суду про його скасування.

В першу чергу необхідно правильно обґрунтовувати власну правову позицію для скасування арешту майна, оскільки на цій стадії кримінального провадження суд не оцінює докази, а лише встановлює наявність чи відсутність ознак передбачених законодавством.

Для скасування арешту майна необхідно визначити підстави його накладення судом і з’ясувати обставини кримінального провадження, зокрема:

  1. Чи визначено межі накладення арешту на грошові суми, що розміщенні на рахунках підприємства.
  2. Чи вручено повідомлення про підозру.
  3. Чи здійснюються процесуальні слідчі дії в кримінальному провадженні.
  4. Чи наявні докази нанесення збитків або шкоди, а також їх розрахунок.
  5. Слідчим органом не доведено факту нанесення шкоди чи збитків.
  6. Чи відповідає арешт майна меті його накладення, а кошти критеріям визначеним КПК, зокрема, що кошти на рахунку отримано внаслідок вчинення злочину.

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним.

Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним щодо накладення та скасування арешту майна.

Це все добре, але як отримати доступ до правосуддя для скасування арешту майна, якщо справа не призначається до розгляду, суддя у відпустці, прокурор чи слідчий не з’являється в судове засідання і розгляд відкладається?

Керуйтесь принципом, що не заборонено, те дозволено і використовуйте своє право на звернення до суду для скасування арешту майна, а також не забувайте, що подання доказів у справі покладається на сторін.