Концентрація

Законодавством України передбачені випадки коли бізнес повинен узгоджувати (отримувати дозволи) свою господарську діяльність з органами Антимонопольного комітету (АМК).

Не потребують узгодження з АМК дії, які відповідають типовим вимогам встановленим АМК. Практика підтверджує необхідність отримання попереднього висновку на узгодженні дії.

Для державної реєстрації об’єднання підприємств необхідно отримувати попередні висновки, або дозволи АМК на узгодженні дії.

Приєднання, набуття контролю чи одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами, що створює концентрацію капіталу, підлягає отримання дозволу АМК на концентрацію у випадках передбачених Законом України «Про захист економічної конкуренції».

Необхідно проводити правовий аналіз дій, на які може поширюватися антимонопольне законодавство.

Збільшення капіталу потребує отримання правового висновку відповідності антимонопольному законодавству таких дій. Юридичний аналіз рішення дозволить уникнути ризику відповідальності за порушення антимонопольного законодавства.

Юридична компанія «НООСФЕРА» надає правову допомогу з широкого кола питань, що стосуються захисту економічної конкуренції та захисту від недобросовісної конкуренції.

Юридичні послуги концентрація:

  • Правові висновки щодо необхідності одержання дозволу на узгодженні дії, концентрацію. Юридична допомога у вирішені спірних питань з АМК. Судовий захист з питань економічної конкуренції.
  • Отримання попереднього висновку АМК – Застосовується у випадках передбачених законодавством, що є достатньою юридичною підставою для виконання вимог антимонопольного законодавства малими підприємствами.
  • Отримання дозволу на  концентрацію та узгодженні дії – Виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Розроблення і реалізація комплексу заходів, що включає підготовку необхідних документів, представництво перед органами АМК і отримання дозволів.