АТ КБ «Приватбанк» подало позов про стягнення з Товариства заборгованості за кредитним договором.

Адвокат Юридичної компанії «НОСОФЕРА» подав відзив на позов за зустрічний позов про визнання договору недійним.

Підставою для визнання кредитного договору недійним було вчинення правочину, укладення кредитного договору 

директором Товариства без належних повноважень.

Відповідно до статуту Товариства директор зобов`язаний попередньо отримати згоду загальних зборів учасників товариства для отримання товариством кредитних або позикових коштів у гривнях або іноземній валюті незалежно від суми кредиту (позики).

АТ КБ «Приватбанк» уклало кредитний договір без згоди загальних зборів Товариства, а тому директор не мав повноважень на укладення кредитного договору.

Судом було встановлено, що АТ КБ «Приватбанк» було обізнане з положеннями статуту Товариства, а тому згода загальних зборів Товариства була обов’язковою.

Аргументи АТ КБ “Приватбанк” про відсутність в ЄДР відомостей про обмеження повноважень директора Товариства судом визнані неспроможними, позаяк під час укладення договору директор товариства діяв на підставі статуту, тоді як в будь-якому випадку сторона, укладаючи відповідний договір, перевіряє наявність або відсутність у особи контрагента, яка має підписувати договір, цивільної дієздатності для вчинення цього правочину та посадове становище підписанта.

При оцінці судами обставин, що свідчать про схвалення правочину особою, яку представляла інша особа, необхідно брати до уваги, що незалежно від форми схвалення воно повинно виходити від органу або особи, уповноваженої відповідно до закону, установчих документів або договору вчиняти такі правочини або здійснювати дії, які можуть розглядатися як схвалення. Відповідна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 05.05.2020 у справі №911/1634/19.

Однак схвалення правочину посадовою особою, якою ж і було вчинено відповідний правочин з перевищенням своїх повноважень, не відповідає принципу справедливості та добросовісності, відтак не може нівелювати будь-яку можливість в подальшому на належний правовий захист згідно ч. 1, 2 ст. 203, ст. 215 ЦК України, оскільки недобросовісному суб`єкту буде достатньо після укладення будь-якого правочину вчинити будь-яку дію на його схвалення для унеможливлення юридичною особою домогтися відновлення свого порушеного права шляхом визнання недійсним такого правочину.

Отже, суд дійшов висновку про задоволення вимоги Товариства про визнання недійсним кредитного договору, а відтак у задоволенні первісного позову АТ КБ “Приватбанк” про стягнення з Товариства заборгованості за кредитним договором судом відмовлено.

Натисність, щоб подивитися повний текст рішення суду в Реєстрі судових рішень.

Потрібна консультація? Телефонуйте!

(097) 277-21-76

(044) 360-06-06

Ми безкоштовно проведемо аналіз справи, визначимо правову позицію та надамо юридичний висновок щодо можливості вирішити Ваше питання.