Категорія справи № 826/5856/14: Адміністративні справи (до 01.01.2019); Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо:; адміністрування окремих податків, зборів, платежів у тому числі:.
Надіслано судом: 23.06.2014. Зареєстровано: 23.06.2014. Оприлюднено: 23.06.2014.
Дата набрання законної сили: 08.07.2014
Номер судового провадження: не визначено

Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м.  Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

м. Київ

29 травня 2014 року                      № 826/5856/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді  Огурцова О.П. при секретарі судового засідання  Берко А.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Гранд Лада”до Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києвіпровизнання дій протиправними, заборону вчиняти дії та зобов’язання вчинити дії

за участю:

представника позивача: Бондарчука В.О. (довіреність б/н від 24.04.2014),

представника позивача: Савченка С.Д. (керівник, паспорт оглянуто у судовому засіданні),

представника відповідача: Алексєєнко В.М. (довіреність № 123/26-58-10-30 від 23.11.2013),

на підставі частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 29.05.2014 проголосив вступну та резолютивну частини постанови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія “Гранд Лада” звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві про визнання дій протиправними, заборону вчиняти дії та зобов’язання вчинити дії.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що у відповідача були відсутні правові підстави для проведення зустрічної звірки та складання за її результатами довідки                № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014, оскільки запит № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 який було направлено позивачу оформлено відповідачем з порушенням вимог чинного законодавства та підставами для його направлення в тексті запиту вказано підпункт 20.1.2 пункту 20.1 статті 20, підпункти 78.1.1 та 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України. Також позивач посилався на те, що відповідач не мав інформації у достатньому обсязі для проведення зустрічної звірки та ним не досліджувались документи первинного бухгалтерського обліку.    

Представники позивача підтримали позовні вимоги та просили суд задовольнити адміністративний позов у повному обсязі.

Відповідач проти позовних вимог заперечив, у судовому засіданні 29.05.2014 надав суду письмові заперечення, у яких просив відмовити у задоволенні адміністративного позову повністю. Свої заперечення на адміністративний позов відповідач обґрунтовує тим, що довідку було складено відповідно до вимог податкового законодавства та з метою проведення зустрічної звірки позивачу було надіслано запит № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 факт отримання якого позивачем не заперечується. Також відповідач посилався на те, що для проведення зустрічної звірки позивачем не було надано жодних договорів, рахунків – фактур, прибуткових, податкових та видаткових накладних, карток рахунків 631, 281, виписок банку по поточному рахунку та інформації щодо транспортування товару суб’єктом господарювання та щодо реалізації придбаного товару.

Представник відповідача заперечила проти позовних вимог, надала додаткові усні пояснення та просила суд відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши представників позивача та відповідача,  всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті,  суд, –

В С Т А Н О В И В:

Державною податковою інспекцією у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Гранд Лада” було направлено запит № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 “Про надання письмових пояснень та їх документального підтвердження”  в якому на підставі підпункту 20.1.2 пункту 20.1 статті 20, пункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України у зв’язку із встановленням сумнівності у факті здійснення операцій (існування розбіжностей задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов’язань) було викладено прохання надати протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту, інформацію та її документальне підтвердження (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися) для з’ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах тощо) результатів операцій по господарських відносинах із ТОВ «МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ» (код ЄДРПОУ 38419937) за період – грудень 2012 pоку, березень 2013 pоку, вересень 2013 pоку, жовтень 2013 року. Також в зазначеному запиті було вказано про те, що ненадання пояснень та їх документального підтвердження на запит протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки у відповідності до підпунктів 78.1.178.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Листом вих. № 01 від 31.01.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія “Гранд Лада” повідомило Державній податковій інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві про відсутність у нього обов’язку направляти будь – які пояснення та копії документів у відповідь на запит                          № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014  відповідно до пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України, оскільки відповідний запит складено з порушенням вимог чинного законодавства.

У період з 24.03.2014 Державною податковою інспекцією у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві згідно із пунктом 73.5 статті 73 Податкового кодексу України здійснено відповідні заходи щодо проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія “Гранд Лада” з питань підтвердження господарських відносин з платниками податків ТОВ «Метали та сплави»  за період: грудень 2012 pоку, березень 2013 pоку, вересень 2013 pоку, жовтень 2013 року за результатами яких складено довідку № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014.

На сторінках 2-3 зазначеної довідки вказано наступне: “Для проведення зустрічної звірки по господарських відносинах з ТОВ «Метали та сплави» (код за ЄДРПОУ 38419937), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАНД ЛАДА» на запит ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві  від 20.01.2014 №727/10/26-58-22-06-10 було надано лист № 01 від 31.01.2014 (вх. № 3121/10 від 3 1.01.2014), яким відмовлено у наданні до ДПІ первинних документів.

У розділі 4 “Висновок” довідки № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 зазначено наступне: “Звіркою ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАНД ЛАДА» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із ТОВ «Метали та сплави» та реальність здійснення подальшого продажу товарів (робіт, послуг), придбаних у ТОВ «Метали та сплави». їх вид, обсяг, якість та розрахунки.“.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія “Гранд Лада” вважаючи протиправними дії Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві з проведення зустрічної звірки  та складання за її результатами довідки №327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 звернулось з відповідним позовом до суду.

Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні, суд вважає позов таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України, встановлено, що з метою отримання податкової інформації органи державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків. Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 4 Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок затвердженим постановою Кабінету Міністрів України орган державної податкової служби (виконавець), який проводить зустрічну звірку, складає довідку за наявності інформації, для отримання якої надіслано запит органом державної податкової служби (ініціатором), та її документального підтвердження. У разі відсутності запитуваної органом державної податкової служби (ініціатором) інформації орган державної податкової служби (виконавець) надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб’єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку.

Пунктом 6 зазначеного Порядку встановлено, що у разі отримання від суб’єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження (протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження суб’єкту господарювання запиту) орган державної податкової служби проводить зустрічну звірку.

Отже, у випадку відсутності у податкового органу даних та документів для здійснення  співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, виникненню у податкового органу права на проведення зустрічної перевірки передує обов’язок направити суб’єкту господарювання  рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідного запит про подання інформації та її документального підтвердження.

Відповідач, як на обставину, яка зумовлювала виникнення в нього права на проведення зустрічної звірки позивача посилався на той факт, що ним рекомендованим листом з повідомлення про вручення було направлено позивачу запит № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014.

Пунктом 73.3 статті 73 Податкового кодексу України встановлено, що органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;  виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; у разі проведення зустрічної звірки; в інших випадках, визначених цим Кодексом. Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин або його посадовій особі. Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1245 від 27.12.2010 встановлено, що запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

Відповідно до пункту 14 зазначеного Порядку суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України. У разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платник податків зобов’язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту.

Підпунктами 78.1.1 та 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодекс України встановлено, що документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту, виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Таким чином, податковий орган у письмовому запиті про надання інформації має зазначити підстави для надіслання запиту та строк на надання відповіді на такий запит, при цьому запит вважається врученим якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою суб’єкта господарювання. Водночас, у випадку направлення запиту суб’єкту господарювання у зв’язку з виявленням за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації фактів, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби або у випадку виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, строк для надання відповіді на запит податкового органу скорочується до десяти робочих днів з дня отримання запиту та ненадання відповіді на такий запит відповідно до підпунктів 78.1.1 та 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодекс України є обставиною, яка може бути підставою для проведення позапланової перевірки.

У запиті № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 зазначено про те, що його направлено на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України та у зв’язку  із встановленням сумнівності у факті здійснення операцій (існування розбіжностей задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов’язань), та ним встановлено строк для надання відповідних пояснень та документів у розмірі 10 робочих днів. Також зазначений запит містить посилання на те, що ненадання інформації та її документального підтвердження на даний запит буде розглядатися, як підстава для проведення позапланової виїзної перевірки відповідно до підпунктів 78.1.1 та 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Вказаний запит не містить жодних посилань на той факт, що його було надіслано з метою проведення зустрічної звірки.

З огляду на зазначене можна дійти висновку про те, що запит № 727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 було надіслано у зв’язку з виявленням за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації фактів, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби при здійснені фінансово – господарських відносин з ТОВ “МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ”, а не з метою проведення зустрічної звірки.

Таким чином, суд дійшов висновку про те, що факт надіслання запиту                 №727/10/26-58-22-06-10 від 20.01.2014 рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на ім’я позивача не може бути обставиною, яка зумовлює виникнення у відповідача права на проведення зустрічної звірки позивача з питань підтвердження господарських відносин з платниками податків ТОВ «Метали та сплави»  за період: грудень 2012 pоку, березень 2013 pоку, вересень 2013 pоку, жовтень 2013 року.

Доказів та пояснень на підтвердження направлення відповідачу будь – яких інших запитів крім вказаного запиту, відповідачем суду надано не було, як і не було зазначено про причини неможливості їх надання.

З огляду на зазначене суд дійшов висновку про те, що  відповідачем було допущено порушення вимог чинного законодавства, які визначають процедуру проведення зустрічної звірки, а відтак у нього були відсутні правові підстави для вчинення дій по її проведенню.

Позивач викладаючи у позовній заяві вимогу щодо визнання протиправними дій відповідача з проведення зустрічної звірки щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків ТОВ “МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ” за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року водночас не конкретизує того, дії відповідача з проведення якої саме зустрічної звірки він просить визнати протиправними, а саме, не зазначає період її проведення чи процесуальний документ складений за її результатами.

Відповідно до частини другої статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.

З огляду на викладене суд дійшов висновку про необхідність для повного захисту прав та інтересів визнати протиправними дій відповідача з проведення зустрічної звірки позивача щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків ТОВ “МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ” за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року за результатами якої складено довідку                                                 № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014.

Відповідно до частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема, на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Відповідно до пункту 8 статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України позивач – особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний позов до адміністративного суду, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява до адміністративного суду

Таким чином судовому захисту в адміністративних судах України підлягає лише порушене право, а отже предмет оскарження за правилами адміністративного судочинства повинен мати юридичне значення, тобто  впливати на коло  прав, свобод, законних інтересів чи  обов’язків, а також встановлені законом умови їх реалізації.

Отже,  до адміністративного суду вправі звернутися кожна особа, яка вважає, що її право чи охоронюваний законом інтерес порушено чи оспорюється, та підставою для звернення особи до суду з позовом є її суб’єктивне уявлення, особисте переконання в порушенні прав чи свобод, однак обов’язковою умовою здійснення такого захисту судом є об’єктивна наявність відповідного порушення права або законного інтересу на момент звернення до суду.

При цьому слід зазначити, що неодмінною ознакою порушення права особи є зміна стану суб’єктивних прав та обов’язків, тобто припинення можливості чи неможливість реалізації її законного права та\або виникнення додаткового обов’язку.

Згідно з пунктами 4.6 та 4.7 розділу 4 Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок затверджених наказом державної податкової адміністрації  України № 236 від 22.04.2011 за результатами проведення зустрічної звірки складається Довідка про результати проведення зустрічної звірки (далі – Довідка) (додаток 5) у двох примірниках та реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів не пізніше останнього робочого дня терміну, відведеного для проведення зустрічної звірки відповідно до пункту 3.2 або 4.5 Методичних рекомендацій. Довідка підписується та вручається суб’єкту господарювання у порядку, передбаченому пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. N 1232 “Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок”, не пізніше наступного робочого дня від дати її складання.    

Пунктами 5.1 та 5.2 розділу 5 зазначених Методичних рекомендацій встановлено, що електронні копії підписаного керівником (заступником керівника) органу ДПС супровідного листа про результати проведення зустрічної звірки, складеної Довідки/Акта, інших документів та наданих суб’єктом господарювання матеріалів не пізніше наступного робочого дня від дати їх складання надсилаються до органу ДПС – ініціатора за допомогою ІС “Зустрічні звірки”. Отримана від суб’єкта господарювання інформація та її документальне підтвердження в подальшому використовується для проведення зустрічних звірок та повинна бути відпрацьована в комплексі з іншими документами суб’єкта господарювання при проведенні чергової документальної планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання із метою підтвердження повноти відображення результатів здійснених господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку.

Отже, довідка про проведення зустрічної звірки є носієм доказової інформації, яка в подальшому повинна бути відпрацьована в комплексі з іншими документами суб’єкта господарювання при проведенні чергової документальної планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання із метою підтвердження повноти відображення результатів здійснених господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку.

Таким чином висновки посадових осіб контролюючого органу, викладені в довідці про проведення зустрічної звірки, є позицією цих осіб щодо результатів співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, однак самі по собі не впливають на стан суб’єктивних прав платника та не створюють для нього будь-яких додаткових обов’язків.

З огляду на зазначене, податковий орган не позбавлений права викладати в довідці про проведення зустрічної звірки власні суб’єктивні висновки щодо зафіксованих обставин, та в подальшому, при проведенні чергової документальної планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання обґрунтовувати ними власну позицію щодо наявності певних допущених платником податків порушень.

Аналогічна позиція викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 25.06.2012 у справі № К/9991/16720/12.

Позивач у позовній заяві просить суд протиправними дії відповідача зі складання довідки № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 та визнати недійсною інформацію викладену в зазначеній довідці, а отже позивачем фактично оскаржується довідка                    № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 та викладена в ній  інформація.

З огляду на викладене, враховуючи те, що довідка про проведення зустрічної звірки  та викладені у ній факти та висновки не можна розглядати як рішення суб’єкта владних повноважень, що породжує для платника податків певні правові наслідки, оскільки вона є виключно носієм доказової інформації про результати проведеного співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, які в подальшому повинна бути відпрацьована в комплексі з іншими документами суб’єкта господарювання при проведенні чергової документальної планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання суд дійшов висновку про те, що у даному випадку позовні вимоги щодо визнання протиправними дій відповідача зі складання довідки                                                  № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 та визнати недійсною інформацію викладену в зазначеній довідці не спрямовані на захист та відновлення порушених прав та інтересів позивача.

Крім того, суд звертає увагу на позицію  Верховного Суду України викладену в ухвалі  від 10.09.2013  у справі  №21-237а13, у якій зазначено наступне: “Враховуючи викладене, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що акт перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні статті 17 КАС, не зумовлює виникнення будь-яких прав і обов’язків для осіб, робота (діяльність) яких перевірялися, тому його висновки не можуть бути предметом спору. Відсутність спірних відносин, в свою чергу, виключає можливість звернення до суду, оскільки відсутнє право, що підлягає судовому захисту. Акт перевірки є носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб’єктами господарювання, документом, на підставі якого приймається відповідне рішення контролюючого органу, а тому оцінка акта, в тому числі й оцінка дій службових осіб контролюючого органу щодо його складання, викладення у ньому висновків перевірки, може бути надана судом при вирішенні спору щодо оскарження рішення, прийнятого на підставі такого акта.

Позивач викладаючи у позовній заяві вимоги щодо заборони відповідачу використовувати викладену в довідці № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 інформацію, використовувати вказано довідку при написанні актів перевірок інших підприємств та надавати її копію іншим підрозділам Міндоходів України та щодо зобов’язання відповідача вилучити з усіх інформаційних баз Міндоходів України інформацію про результати зустрічної звірки оформленої довідкою                                           № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014, водночас не надав суду жодних доказів на підтвердження факту вчинення позивачем зазначених дій та наявність за їх результатами факту порушення його прав та інтересів.

Відповідно до частини першої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Отже, поряд з тим, що на суб’єкта владних повноважень, у випадку, якщо він є відповідачем в адміністративній справі, покладено обов’язок щодо доказування  правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності, Кодексом адміністративного судочинства України на кожну сторону, в не залежності від того чи є вона суб’єктом владних повноважень, покладено обов’язок щодо доведення обставин на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

З огляду на викладене, враховуючи те, що час розгляду справи у суду відсутні підстави вважати, що позивачем були вчинені дії спрямовані на використання викладеної  в  довідці  № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 інформації, а також що було використано вказану довідку при написанні актів перевірок інших підприємств та надано її копію іншим підрозділам Міндоходів України та наявність за їх результатами факту порушення  прав та інтересів, а також того, що наявність в інформаційних базах даних Міндоходів України інформації про результати зустрічної звірки має вплив на права та інтереси позивача, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги щодо заборони відповідачу використовувати викладену в довідці № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 інформацію, використовувати вказано довідку при написанні актів перевірок інших підприємств та надавати її копію іншим підрозділам Міндоходів України та щодо зобов’язання відповідача вилучити з усіх інформаційних баз Міндоходів України інформацію про результати зустрічної звірки оформленої довідкою № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014 спрямовані на майбутній захист прав, свобод та  інтересів позивача, які  на час розгляду справи судом не були порушені, суд дійшов висновку про безпідставність заявленої позовної вимоги.

Таким чином позовні вимоги є обґрунтованими  та підлягають задоволенню в частині щодо визнання протиправними дій відповідача з проведення зустрічної звірки позивача щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків ТОВ “МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ” за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року за результатами якої складено довідку                                                 № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014

Відповідно до частин першої та третьої статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України. Якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу – відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

При поданні адміністративного позову позивачем було сплачено судовий збір у сумі  73,08 грн., що підтверджується наявним у матеріалах справи платіжним дорученням.

Керуючись статтями 69-7194160-165167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов  – задовольнити частково.

2. Визнати протиправними дії  Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві з проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Гранд Лада” щодо документального підтвердження господарських відносин з платником податків ТОВ “МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ” за період грудень 2012 року, березень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року за результатами якої складено довідку                                                 № 327/26-58-22-06-15/37441799 від 25.03.2014.

3. В решті позовних вимог – відмовити.

4. Присудити з Державного бюджету України за рахунок бюджетних асигнувань за зобов’язаннями Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Гранд Лада” понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 12,18 грн. (дванадцять  грн. 18 коп.).

Відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку для її апеляційного оскарження. У разі апеляційного оскарження постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя                                                                                                                           О.П. Огурцов

Постанова складена в повному обсязі 05.06.2014.