Категорія справи № 910/11478/16: Господарські справи (до 01.01.2019); Старі категорії; Майнові спори; Розрахунки за продукцію, товари, послуги; Інші розрахунки за продукцію.
Надіслано судом: 09.08.2016. Зареєстровано: 10.08.2016. Оприлюднено: 11.08.2016.
Номер судового провадження: не визначено

Державний герб України

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2016 р. Справа №910/11478/16За позовом Релігійна громада Святих 40-ка мучеників Севастійських парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви – Київський патріархат м. Рівне

До Товариства з обмеженою відповідальністю ” УКР – ЄВРО – БУД ”                                        

Про  стягнення 75000,00 грн.

                                                                                                    Суддя Пінчук В.І.

Представники сторін:

Від позивача                     Бондарчук В.О. – предст.; Куклевська Л.К. – предст.  

Від відповідача                     не з’явився  

Рішення прийняте 04.08.2016 р., оскільки у судовому засіданні 14.07.2016 р. розгляд справи відкладався відповідно до п. 1 ст. 77 ГПК України, а у судовому засіданні

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

          Позивач – релігійна громада Святих 40-ка мучеників Севастійських парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви – Київського патріархату м. Рівне звернувся до господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення з відповідача – товариства з обмеженою відповідальністю            ” УКР – ЄВРО – БУД ”  75000,00 грн.

          Представник відповідача у судове засідання двічі не з’явився і відзив на позовну заяву суду не надав.

          Згідно ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

          Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд –

                                                    В С Т А Н О В И В:

          Між позивачем ( покупцем ) та відповідачем ( продавцем ) був укладений усний договір поставки товару ( металопродукції ).

          Відповідно до частин 1 та 2 статті 509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

          Згідно  пункту 1 частини 2 статті 11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є договори та інші правочини.

          Згідно з частиною 1 статті 181 Господарського кодексу України  господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

          Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що на підставі рахунку – фактури № СФ – 0000414 від 26.04.2016 р. здійснив попередню оплату товару ( металопродукції ) в розмірі 75000,00 грн., що підтверджується банківською квитанцією від 26.04.2016 р. № 16210605.

          За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. ( 655 ЦК України ).

          Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

          Згідно ст. 662 ЦК України, продавець зобов’язаний передати покупцю товар, визначений договором купівлі – продажу.

          Натомість, відповідач оплачений товар не поставив.

          Згідно п. 2 ст. 693 Цивільного кодексу України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

          У зв’язку з тим, що відповідач товар не поставив, позивач звернувся до останнього з вимогою повернути суму попередньої оплати ( лист № 3 від 24.05.2016 р. ), але відповідач кошти не повернув.  

                      Згідно ст. 193 ГК України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

          Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання повинні виконуватися належним чином відповідно  до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно  до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

          Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. (ст. 525 ЦК України).

          За таких обставин, суд вважає позовні вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню.

          З урахуванням викладеного, керуючись  ст.ст. 334982 – 85 ГПК України, суд –

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ” УКР – ЄВРО – БУД ” ( 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 55-А, н/п 2; 33018, м. Рівне, вул. Бандери, 69-в, код 40097797 ) на користь Релігійна громада Святих 40-ка мучеників Севастійських парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви – Київський патріархат м. Рівне ( 33023, м. Рівне, вул. Островського, 22, код 26353262 ) 75000 ( сімдесят п’ять тисяч ) грн. 00 коп. попередньої оплати, 1378 ( одну тисячу триста сімдесят вісім ) грн. 00 коп. судового збору.

          Видати наказ.  

          Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня  його  підписання, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК  України.

дата підписання повного тексту рішення 08.08.2016 р.

        Суддя                                                   В.І.Пінчук