Рішенням господарського суду міста Києва визнано недійсним кредитний договір, укладений між клієнтом та ПриватБанком.

У цій справі адвокатом Юридичної компанії “Ноосфера” було доказано, що кредитний договір було підписано директором з перевищенням наданих йому повноважень, а тому існують правові підстав для визнання такого договору недійсним.

ПриватБанк заперечував визнати недійсним кредитний договір посилаючись на те, що в єдиному державному реєстрі підприємств немає обмеження щодо повноважень директора.

Однак суд взяв до уваги доводи адвоката про те, що саме статут підприємства встановлює обмеження щодо повноважень керівника і наявність такого статуту у банку є достатньою підставою для встановлення факту обізнаності банку із наявними у статуті обмеженими повноважень керівника.

Важливим фактом у цій справі щоб визнати недійсним кредитний договір було те, що матеріали справи не містять, а банком не надано, жодних доказів схвалення підприємством кредитного договору після зміни директора, яким було вчинено оспорюваний правочин.

Доводи ПриватБанку про те що підприємство користувалось кредитними коштами і цим самим схвалило правочин суд відхилив, оскільки вважає, що схвалення правочину посадовою особою, якою ж і було вчинено відповідний правочин з перевищенням своїх повноважень, не відповідає принципу справедливості та добросовісності.

Окремо відзначимо що банк наводив в якості доводів фактичного визнання кредитного договору підприємством – списання процентів та штрафних санкцій за користування кредитом.

З цього приводу у рішенні суду зазначено, що погашення комісій, погашення відсотків за користування кредитом, сплата пені по кредитному договору тощо за рахунок коштів, які були наявні на рахунках, здійснювалось банком самостійно на підставі меморіальних ордерів, що також не свідчить про схвалення позивачем правочину, оскільки таке погашення не залежало від волі підприємства.

При цьому банк не зміг надати доказів що саме була сплачено за кредитним договором у відповідності до призначення платежу Тому було судом було зазначено при цьому рішенні суду зазначено що стягнення банком платежу за кредитний договір зокрема відсотків пені штрафних санкцій не є підставою вважати що саме підприємство сплачувало ці платежі

Щоб визнати недійсним кредитний договір було застосовано положення ст. 241 Цивільного кодексу України, а доводи банку в цій частині суперечили суті зазначеної норми закону, оскільки нівелювали будь-яку можливість в подальшому на належний правовий захист згідно ч. 1, 2 ст. 203 та ст. 215 цього Кодексу, оскільки недобросовісному суб`єкту буде достатньо після укладення будь-якого правочину вчинити будь-яку дію на його схвалення для унеможливлення юридичною особою домогтися відновлення свого порушеного права шляхом визнання недійсним такого правочину.

Таким чином клієнт Юридичної компанії “Ноосфера” отримав ефективний юридичний захист щоб визнати недійсним кредитний договір і кредитний договір було визнано недійсним. Відтак усі нараховані проценти і штрафні санкції не підлягають сплаті, а питання повернення кредитних коштів буде вирішуватися з урахуванням встановлених у цій справі обставин.

Подивитися текст рішення суду як визнати недійсним кредитний договір в реєстрі судових рішень.