Реєстрація представництва іноземної компанії здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідно до наказу МЗЕЗторгу України № 30 від 18.01.96 (далі наказ) для реєстрації представництва іноземної компанії подаються такі документи:

1 Заява, в якій зазначається інформація передбачена наказом.
2 Виписка з торгового або банківського реєстру країни місцезнаходження іноземної компанії.
3 Довідка з банку, в якому відкрито рахунок іноземної компанії.
4 Довіреність на здійснення представницьких функцій в Україні.

Всі зазначені документи повинні бути нотаріально засвідчені та легалізовані (у необхідних випадках ), а також перекладені українською мовою.

Документи подаються до Міністерства не пізніше 6 місяців з дати їх видачі.

Для реєстрації представництва рекомендуємо підготувати всі документи в трьох примірниках: для реєстрації, відкриття рахунку, а також використання в діяльності.

За реєстрацію представництва стягується держмито в розмірі 2500 доларів США.

Свідоцтво про реєстрацію представництва видається протягом 60 робочих днів з моменту сплати за реєстрацію.

На підставі запрошення представництва іноземної компанії співробітникам оформляється довгострокова віза для в’їзду в Україну .

Свідоцтво про реєстрацію представництва іноземної компанії є підставою для відкриття поточних рахунків у банках України і здійснення господарської чи представницької діяльності .

Реєстрація представництва в органах Міністерства податків і зборів здійснюється на підстави заяви (форма 1 -ОПП – для представництв, що не здійснюють господарську діяльність та 1 – РПП – для постійних представництв) та копія свідоцтва про реєстрацію представництва.

Реєстрація представництва в органах Пенсійного фонду здійснюється на підставі заяви.

Керівник здійснює свої повноваження на підставі доручення. Для іноземних співробітників Міністерством оформляються службові картки.

Головний орган управління іноземній компанії може затвердити положення про представництво.

Трудові книжки працівників зберігаються в Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв та його філіях в областях.

Представництво іноземної компанії не є юридичною особою.