Ухвалою Печерського районного суду міста Києва скасовано арешт рахунків клієнта, накладеного в рамках кримінального провадження.

Обґрунтовуючи клопотання про скасування арешту рахунку клієнта, адвокатом Юридичної компанії «НООСФЕРА» було доведено, що арешт рахунків клієнта було накладено безпідставно, необґрунтовано та 

з порушенням приписів ст. 170 КПК України, оскільки:

  1. Визнання коштів на рахунку речовими доказами є безпідставним, оскільки це безготівкові кошти, що не є матеріальними об’єктами, які можуть зберегти сліди злочинів. Належними та допустимими речовими доказами в даному випадку могли б бути документи про рух коштів, а не арешт рахунків.
  2. Суд не визначив межі накладення арешту на грошові суми, що розміщенні на рахунках підприємства, яке є працюючим підприємством, та потребує використання оборотних коштів, для здійснення господарської діяльності (зарплата, оренда та обслуговування техніки), що в свою чергу паралізує роботу підприємства.

Важливо відзначити, що клієнт чи його службові особи не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість застосування арешт рахунків лише у зв’язку із санкцією статті кримінального кодексу.

Адвокатом було зазначено, що відсутність розрахунку можливих збитків чи надання доказів збитків, завданих у зв’язку із розслідування в кримінальному провадженні, також свідчить, що арешт рахунків не може бути застосовано з цих підстав.

В даному випадку суд дійшов висновку, що відсутні відомості вважати, що арешт рахунків відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і кошти на рахунках є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується.

Слідчим органом не було надано доказів, що кошти на рахунку клієнта було отримано внаслідок вчинення злочину. При слідством не було спростовано факт, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках клієнта  отримані правомірно, в результаті здійснення реальної господарської діяльності.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності (арешт рахунків)інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зателефонуйте нам, щоб отримати безкоштовну консультацію у вашій справі

(097) 277-21-76