Дніпровський районний суд міста Києва зупинив стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на автомобіль клієнта, в межах виконавчого провадження.

Щоб зупинити виконавче провадження адвокати подали позов про скасування виконавчого напису нотаріуса за вимогою ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» до клієнта. Після відкриття провадження у справі адвокати

подали заяву про забезпечення позову, яка була задоволена судом.

Текст рішення суду в реєстрі судових рішень за цим посиланням.

Щоб зупинити виконавче провадження щодо стягнення майна необхідно подати до суду заяву про забезпечення позову, в якій необхідно вказати наступне:

1. Предмет позову, наприклад, якщо оскаржується виконавчий напис нотаріуса, необхідно зазначити – визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис (навести реквізити виконавчого напису, предмет стягнення, назву стягувача, суму стягнення).

2. Майновий чи не майновий зміст вимоги позову. Якщо оскаржується виконавчий напис нотаріуса, це немайнова вимога згідно з пунктом 6 постанови Пленуму ВССУ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин»).

3. Обґрунтування необхідності забезпечення позову є ключовим питання, на яке слід звернути увагу.

У справах про скасування виконавчого напису нотаріуса, щоб зупинити  виконавче провадження, необхідно надати копію постанови про відкриття виконавчого провадження та постанови виконавця про арешт майна, наприклад автомобіля. Частиною першою статті 56 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення, а частиною сьомою цієї статті передбачено що вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації здійснюється у строк, встановлений виконавцем, але не раніше ніж через п’ять робочих днів після накладення арешту.

На підставі цього можна встановити, що виконавець, здійснює арешт автомобіля, під час здійснення виконавчого провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса, з метою вилучення і примусової реалізації.

З метою ефективного захисту інтересів позивача необхідно просити суд забезпечити позов щоб зупинити виконавче провадження, що вже здійснюється на підставі оспорюваного виконавчого напису нотаріуса.

Невжиття таких заходів може унеможливити поновлення порушеного права клієнта, за захистом якого він звернувся до суду, оскільки у випадку, якщо до закінчення розгляду справи виконавцем буде примусово проданий автомобіль, то в разі задоволення позову рішення виконати буде неможливо.

Постановою Верховного суду України від 16 серпня 2018 року у справі №  910/1040/18 висловлена правова позиція, в якій суд вказує, що в таких немайнових спорах має досліджуватися, чи не призведе невжиття заявленого заходу забезпечення позову, щоб зупинити виконавче провадження, до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав, оскільки позивач не зможе їх захистити в межах одного цього судового провадження за його позовом без нових звернень до суду, що взагалі унеможливить поновлення порушених чи оспорюваних прав позивача.

Звертаючись з відповідною заявою про забезпечення позову, щоб виконавче провадження, клієнт обґрунтовує її можливістю передчасної примусової реалізації майна (звернення стягнення на яке здійснено на підставі згаданого спірного виконавчого напису) на торгах до закінчення розгляду позову про скасування виконавчого напису нотаріуса.

4. Обґрунтованість позову, оскільки наведені в позовній заяві обставини можуть свідчити про спірність суми кредитної заборгованості та порушення порядку звернення стягнення на предмет застави.

Подання позову про скасування виконавчого напису нотаріуса дозволяє зупинити виконавче провадження на підставі ухвали суду про забезпечення позову на весь час розгляду позову судом, до набранням рішення законної сили.

Підставами для скасування виконавчого напису нотаріуса можуть бути:

  • Не надсилання стягувачем (наприклад банком) клієгту повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов’язання у відповідності до приписів статті 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (позивач подав заяву на поштове відділення з метою отримання доказів).
  • Відсутність реєстрації в Державному реєстрі обтяжень, наприклад рухомого майна, відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, що може підтверджуватися витягом.
  • Оспорювання розміру заборгованості.

5. Обраний спосіб забезпечення позову має прямий зв’язок з предметом позову стосовно визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

6. Про обтяження майна заставою, а відповідно права банку повністю забезпечені. Тому зупинення стягнення на підставі спірного виконавчого напису не впливає на права банку.
Необхідно пояснити, щоб зупинити виконавче провадження клієнт звертається для застосування заходів забезпечення позову, які не порушують прав та охоронюваних законом інтересів банку.

7. Обов’язково надати усі документи про стягнення, право власності, договір з банком, договір застави тощо.

Щоб зупинити виконавче провадження, для зупинення стягнення, суд розглядає заяву про забезпечення позову протягом двох днів, без виклику сторін.

Потрібна консультація? Телефонуйте!

(097) 277-21-76

(044) 360-06-06

Ми безкоштовно проведемо аналіз справи, визначимо правову позицію та надамо юридичний висновок щодо можливості вирішити Ваше питання.